خدمات ارزش افزوده

دنیای امروز به دلیل ایجاد رقابت بسیار زیاد در زمینه های مختلف و مبتنی بودن کسب وکارها بر ایده های جدید به تدریج از حالت مبتنی بر محصول (Product Orientation) به سمت خدمت گرایی(Service Orientation) حرکت می‏ کند.

VAS (Value Added Service)

اصطلاح خدمت ارزش افزوده که مخفف آن در انگلیسی VAS یا (Value Added Service) خوانده می شود به خدماتی که اضافه بر خدمات پایه به همراه محصول یا خدمت اصلی ارائه می گردد، اطلاق گردیده است. این واژه به صورت گسترده در حوزه مخابرات به کار برده می‏‏شود.