ریاضیات گسسته (ساختمان گسسته)

  • گزاره ها و علامت گزاره‏ای (Statements And Notation)/li>
  • فرمول خوش فرم (wwf) 
  • صورت نرمال تركيب فصلي و عطفی و PDNF و PCNF
  • نظریه گرافها و درختها

لطفاً اشکالات مشاهده شده را برای من ارسال نمایید. موفق باشید.

دانلود